Η πρότυπη φαρμακαποθήκη εργάζεται σε εβδομαδιαία βάση. Κάθε παρασκευή βάση δρομολογίου και ενημέρωσης των συνεργατών μας, πελατών θα οριστικοποιείται η παραγγελία όπου θα δρομολογείται και θα παραδίδεται την επόμενη Παρασκευή. Η παραγγελία δίνεται προς την εταιρεία  μας μέσω e-mail, fax τηλεφώνου και πωλητή.

    Η οριστικοποίηση των υπηρεσιών και των Προσφορών, γίνεται με βάση τους συμφωνηθείς όρους με το Αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

UA-38801158-1