Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν τα φάρμακα, η διαχείριση από την εταιρεία μας είναι αυστηρή και βασίζεται στην μέθοδο FIFO από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ με το μηχανογραφημένο σύστημα που δίνεται η διενέργεια των παραγγελιών barcodes και scan readers διασφαλίζεται η άριστη συνεργασία με τους πελάτες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

UA-38801158-1