Όραμα της εταιρίας είναι η ανάπτυξη σε μια από τις μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες στην παροχή υπηρεσιών  και προϊόντων στην εγχώρια αγορά με αυξημένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης με συνέπεια των υποχρεώσεων της προς τους προμηθευτές και πελάτες της

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

UA-38801158-1